logo
Ιρλανδική προεδρία: ο λόγος στους ευρωβουλευτές
MONEY TALK / MARKETS / European Parliament / Friday, 04 January 2013 10:05

Το λογότυπο της ιρλανδικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ένωσης

Η σταθερότητα, η απασχόληση και η ανάπτυξη θα είναι οι βασικές προτεραιότητες της Ιρλανδίας στο εξάμηνό της στο τιμόνι του Συμβουλίου. Ο πρόεδρος Σουλτς και οι επικεφαλής των πολιτικών ομάδων επισκέφθηκαν στο τέλος Νοεμβρίου το Δουβλίνο για να συναντήσουν την κυβέρνηση της χώρας, ενώ εμείς ζητήσαμε από τους Ιρλανδούς ευρωβουλευτές να μας μιλήσουν για την προεδρία, τις ελπίδες και τις προσδοκίες τους.

Για τον Φιλελεύθερο Liam Aylwart, "η ανεργία και ειδικά η ανεργία των νέων είναι πια χρόνια πρόβλημα και αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε. Η ιρλανδική προεδρία οφείλει να δώσει την προτεραιότητα στους Ευρωπαίους  πολίτες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη στήριξης και να επενδύσει ώστε να διασφαλίσει πραγματικές δουλειές για αυτή τη γενιά κι εκείνη που έρχεται".

"Ελπίζω η Ιρλανδία να φανεί ικανή και αποτελεσματική", σημειώνει η Nessa Childersτων Σοσιαλιστών, τονίζοντας ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλά και σημαντικά θέματα αλλά και ότι η ίδια θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην οδηγία για τα προϊόντα καπνού και τον φόρο στις συναλλαγές.

"Η υιοθέτηση από τις κυβερνήσεις της Εγγύησης απασχόλησης για τους Νέους που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μαζί με πρόοδο στην εφαρμογή της Σύμβασης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας για την εργασία στο σπίτι θα σφραγίσουν μια προοδευτική και δραστήρια προεδρία" σημειώνει η επίσης Σοσιαλίστρια Emer Costello.

"Μας δίνεταιη ευκαιρία να θέσουμε εμείς την ατζέντα για το μέλλον της γεωργίας και τηνοικονομική ανάπτυξη", τονίζει ο  BrianCowley των Φιλελευθέρων.

Ο Pat the Cope Gallagher (Φιλελεύθεροι) υπενθυμίζει ότι "η Ιρλανδία αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ για έβδομη φορά στα ακριβώς 40 χρόνια από την ένταξή της στην ΕΟΚ. η Ιρλανδία θα αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις τους έξι ερχόμενους μήνες αλλά ελπίζω ότι ειδικά, σε συνεργασία με το ΕΚ, η ιρλανδική προεδρία θα επιτύχει σημαντική πρόοδο στην αλιευτική πολιτική.

"Οι προσδοκίες είναι μεγάλες από την ιρλανδική προεδρία, την περιμένει λεπτομερής και χρονοβόρα δουλειά σε πολλά θέματα από την αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μέχρι την αναμόρφωση του Κοινωνικού Ταμείου.", σημειώνει η Marian Harkin (Φιλελεύθεροι) για να συμπληρώσει ότι "θα απαιτηθεί όλη η διαπραγματευτική τέχνη των εκπροσώπων μας για να υπάρξουν οι αναγκαίες συμφωνίες".

"Η ιρλανδικήπροεδρία δίνει πρώτης τάξεως ευκαιρία να δείξουμε όλα όσα έχει να προσφέρει ηΙρλανδία και να πείσουμε ότι είμαστε έτοιμοι για κάθε επιχειρηματική πρωτοβουλία",σημειώνει ο JimHiggins του ΕΛΚ, για να συνεχίσει "ηδε προεδρία θα επικεντρωθεί σε ευρύτατο φάσμα θεμάτων αλλά για μέσα προτεραιότητεςείναι η ανεργία των νέων, η Κοινή Αγροτική Πολιτική και η Κοινή Πολιτική γιατην Αλιεία.

Για τον Seán Kelly του ΕΛΚ, που μας μίλησε και "ως εισηγητής της επιτροπής Μεταφορών για τον κανονισμό περί προστασίας των δεδομένων", "είναι ευτύχημα το ότι η προεδρία έθεσε το θέμα αυτό ως προτεραιότητα και ως εκ τούτου ελπίζω σε πραγματική πρόοδο στο εξάμηνο που έρχεται".

Η Mairead McGuinness του ΕΛΚ, σημειώνει ότι "ευχή μου για την ιρλανδική προεδρία είναι πως θα ολοκληρώσει με επιτυχία συμφωνίες για σημαντικούς τομείς πολιτικής της περιόδου 2014-2020 και ότι θα μπορέσει να ξαναχτίσει αυτό το κρίσιμο αίσθημα αλληλεγγύης μεταξύ των 27 κρατών μελών που τόσο έχει υπονομεύσει η κρίση".

"Χρειάζεται να αλλάξουμε λεξιλόγιο γιατί οι λέξεις μετρούν", σημειώνει ο Gay Mitchell του ΕΛΚ: "τη λιτότητα πρέπει να αντικαταστήσει η ανάκαμψη. Ελπίδα, δουλειές, ένα καλύτερο μέλλον.. Το φάρμακο μπορεί να είναι πικρό αλλά μοναδικός στόχος του είναι γιατρέψει τον ασθενή".

Ελπίζω ότι η ιρλανδική προεδρία θα στρέψει το παγκόσμιο ενδιαφέρον στο πως οι πολιτικές λιτότητας, όπως εφαρμόζονται στην Ιρλανδία, δεν βοηθούν τον απλό άνθρωπο ή την οικονομία γενικότερα" σημειώνει ο Paul Murphy της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς. "Η προεδρία δίνει στους εργαζόμενους και τους άνεργους της Ιρλανδίας ένα σημείο αναφοράς για να δείξουν την αντίθεσή τους στις πολιτικές αυτές".

"Η προεδρίαμας θα δώσει προτεραιότητα σε θέματα που δεν αφορούν μόνο την Ιρλανδία αλλά έχουνκαι ευρύτερη ευρωπαϊκή διάσταση. Επί ιρλανδικής προεδρίας στην πρώτη γραμμή τηςευρωπαϊκής πολιτικής ατζέντας όλοι περιμένουν ότι θα βρεθούν θέματα όπως η ανάπτυξη,η απασχόληση, η τραπεζική ένωση, ο φόρος στις συναλλαγές και η επίλυση τουπροβλήματος του χρέους" μας δήλωσε ο  PhilPrendegast των Σοσιαλιστών. "Είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να πετύχουμε πολλά σε αυτό το διάστημακαι περιμένω να παίξω το δικό μου ρόλο, μαζί με τους συναδέλφους μου, στη μάχηγια μια προοδευτική αλλαγή στην Ευρώπη στους μήνες που έρχονται.

Αναφ. : 20121213STO04625


blog comments powered by Disqus
More from this author:
Last Updated on Friday, 04 January 2013 10:06
Banner